Køb, reserver eller besøg

Køb, reserver eller besøg
Ønsker du at købe et maleri, kontakt mig venligst via mail: info@stormart.dk 
Skriv ”køb” i emnelinien. Du bedes også oplyse navn, adresse og billedets navn og nr.  Du har også mulighed for at besøge mig uforpligtigende og eller reservere et maleri.. Her noterer du ”reservation” eller ”besøg” i emnelinien. Mht. billede og egen data, som beskrevet. Reservation max. 7 dage.

Betaling                                                                                                                                                                    Efter at have modtaget din ordre, vil jeg kontakte dig og oplyse mit konto nr. til brug for indbetaling. Billedet tilsendes, efter at pengene er indgået på nævnte konto nr., hvilket skal ske inden 7 dage fra henvendelse. Hvis jeg ikke har modtaget din betaling inden 7 dage, aflyses bestillingen. Betaling inkluderer moms og 1 ramme. Fortrydelsesret efter dansk lovgivning.

Forsendelse                                                                                                                                                                                                              Forsendelse i hele Danmark DKK 100,- / EUR 13,-, uden for Danmark, inkl. Grønland og Færøerne DKK 250,- / EUR 31,-

 
     
 

Buy or make a reservation

Buy or make a reservation                                                                                                                                           If   you want to make a reservation of a picture, please send a mail:  info@stormart.dk. Write in the subject line "reservation". Please state your name and address and use the number and name of the picture. Reservation can only be made for 7 days.  If you want to buy a picture, write 'buy' in subject line, otherwise as above .

Payment                                                                                                                                                                                                             After receipt of your order, I will contact you, and give you my bank details for payment. Once amount has been received, I will forward to you the ordered picture.  If payment has not been received within 7 days after receipt of your order, I will consider it as cancelled. The payment includes a frame and moms. Regret ore annul by the way we do it here in Denmark.

Forwarding                                                                                                                                                         Inside Denmark is DKK 100, - / EUR 13, -. Outside Denmark, incl. Greenland and Faroese DKK 250, - / EUR 31, -